Farverådgivning og farvers psykologiske indflydelse. Farvekurser, farvebøger mm.

farver farvepsykologi farvekommunikation farvehealing indretningsarkitekt lene bjerregaard farverådgivning farvekursus farvesætning interiør arkitekt interiørarkitekt indretningsarkitekt indretning farveundervisning farvecoach farve-coach coahing farvesignaler farveterapi farveterapeut farveforskning farvepsykolog vægfarver farve kommunikation psykologi psykolog forskning terapi design terapeut kurser farvekurser healing farvebøger farvernes signaler farvesignaler

Gå til forsiden

LB-Colour Consult

Ny Videnskabelig Farvepsykologi og Helsebringende Indretnings-Psykologi

26 års erfaring i Kvalitetssikring af det "psyko-visuelle miljø" med basis i bl.a. evidensbaseret
Farve-Psykologi og Perceptions-Psykologi.


Winston Churchill: “First we shape the buildings, then the buildings shape us.”


Videnskabelig målrettet Farvepsykologi og Indretnings-psykologi tilbydes: Fås kun her!

- Få kvalificeret professionel "farve-diagnose" af farveforsker og farvespecialist - undgå fejl-køb !
- Jeg kombinerer Arkitektur + "Bio-Psykologi" i en unik metode til at finde jeres "Farve-behov".
- I undgår "visuelt stress" og får et bedre arbejdsmijø med Indretnings-psykologi.
- I undgår tidskrævende debatter, hvor ingen alligevel bliver enige om farvevalget.
- Jeg medtager store A3 farveprøver, så I kan se resultatet for jer (har 600 A3-farver)


Anbefaling
Mia Heil Rasmussen, Marketing Manager, Forbo Gulve (nu Marketing Project Manager, Inter IKEA Centre Group):

"Lene Bjerregaard er en top professionel Farve-ekspert.
- Jeg har samarbejdet med hende i en stor workshop for Designere og Arkitekter, som hun instruerede i at bruge farver til at skabe forskellige stemninger i rum."

----------------------------------------------------------------------------------------
Pris: 900,- kr./time + moms + Kørsel: km-takst + ½ timepris. PS: jeg arbejder hurtigt og effektivt!
Større opgaver forfalder ½ af estimeret honorar 1 uge efter kontraktens indgåelse. Resten efter aftale.


Til Arkitekter og Designere

Farvepsykologisk farvevalg kræver stor viden. Jeg tilbyder min ekspertise som ekstern sparringspartner, med målrettet evidensbaseret farvesætning, så I får størst mulig succes med farvevalget. Se her: "Farvekommunikation"

---> Uddannelse i målrettet farvesætning for Arkitekter - Se program her.
---> Læs udtalelse fra norske civilarkitekt Marit Roti om min uddannelse.

---> se artikel i Arkitekten 10, 2008: "Farver - en overset dimension."
---> Artikel i internationalt magasin for arkitekter Introspektive p. 10-12Læs hvad de rette farver kan gøre for forskellige Brancher: ©

INSTITUTIONER:

Vægfarver i Børnehaver og institutioner
Vidste du, at stærke vægfarver kan stresse børn og gøre dem urolige og aggressive? Farvesætning bør tilrettelægges ud fra om det er stille-rum eller aktivitets-rum. De rette vægfarver, lys og indretning er et overset "pædagogisk redskab", som skaber trivsel. - Men det virker! - Se et konkret eksempel fra en ældre børnehave
Med min nye Indretnings-psykologi undgår I "visuelt stress" i omgivelserne!

Vægfarver på Skoler
Inspirende omgivelser med de rigtige farver, kan stimulere elevernes lyst til at lære og mindske hærværk. Udenlandske undersøgelser viser, at nogle vægfarver hjælper på koncentrationen, mens andre stimulerer kreativitet ... og visse kulører kan øge eller dæmpe børnenes IQ, så længe, de opholder sig i klasselokalet ! --> Hvordan stimuleres børnene på din skole af det visuelle miljø? (klik på streg, se eksempel)


HELSE-SEKTOREN: --> Læs artikel 1: Helsebringende Indretning (klik på steg)

- Farver på Hospitaler kan fremme helbredelsen
Jeg har overført "Healing Architecture" til helsebringende indretnings-psykologi. Det indbefatter også planters helbredende virkning, samt helsebringende billedkunst, som undersøgelser viser styrker bl.a. immunforsvar.

- De rette vægfarver til forskellige patientgrupper på de forskellige hospitalsaf-delinger kan medvirke til at styrke helbredelses-processen - og afkorte opholdet ! Undersøgelser viser, at nogle farver styrker hjertepatienter, andre farver er gode til psykiatriske patienter, mens atter andre kulører er gode til en fødegang. --> Jeg er den eneste i DK, der har den viden! Se ekempel på helsebringende væg-dekorationer fra børneafd. på Skejby Sygehus

- Undersøgelser fra Schweitz viser, at behovet for smertestillende medicin hos kirurgiske patienter mindskes, når patienter ligger i rum med særlige rosa eller lysviolettte vægge.

Farver i Venteværelser
Hos tandlæger bør der være beroligende vægfarver. Se et eksempel med beroligende farver, men et inspirerende væg- og gulv-design fra TandlægeKONTORER:

Farver og Kontor-indretning
Farver og indretning kan optimere harmoni og velvære, og dermed forbedre arbejdsmiljøet! Der er set flere eks. på, at en forkert vægfarve beviseligt har øget sygefraværet! F.eks. Receptionen i Nobels Fredscenter i Oslo er knald-rødt på både vægge, gulve, lofter samt inventar .... hvilket giver stress hos nogle persontyper.... og dermed kræver ekstra pauser for personalet. - NB: Logofarver er sjældent anvendelige på store vægflader!

HUSK: Indretning + Belysningstype + Planter kan også have betydning for de ansattes velvære og dermed have indflydelse på koncentration og arbejdsglæde.

Butikker
Visse vægfarver som f.eks. sort kan skræmme kunderne væk, fordi de sender signal om afvisning, mens imødekommende farver vil tiltrække kunder. - Hvilket budskab skal din butik udsende?PRODUCENTER :

Farve- og Malingproducenter
Hvordan influerer farverne på farvekortet mennesker? Jeg kan udvikle et unikt Vejlednings-materiale til jeres kunder.
- Jeg kan udvikle helt nye Colour tests, der har en dybde-psykologisk basis og sjove tankevækkende Colour-Events for både ansatte og kunder.

Møbel-/ interiørproducenter
Jeg kan evaluere jeres valg af farver, så I undgår dyre fejlproduktioner. Ikke alle trend-farver er salgbare på alle produkter!! - Jeg kan hjælpe med nyt salgsmateriale, der vejleder kunderne serøst i farvevalg.

Textil-/tøjbrancen
Hvilke farver er gode til business-uniformer i forskellige brancher?
- Hvorfor P-vagterne i Kbh. og DSB´s billetkontrollører måtte skifte uniformsfarver?Reklamebureauer
Hvilke farver tiltaler de forskellige segment-grupper?

Logo/Grafisk design og web-design
Sender de valgte farver det budskab, dit firma ønsker at sende? Har farverne sammenhæng med det øvrige budskab - eller modarbejder farven budskabet? Lad mig evaluere dit farvevalg !

----------------------------------------------------------------------------